225-1367

רישום טוש, נשים עם כדי מים חתם 53

Ink drawing, women with water jugs, signed 53

Start Price: $200 Sold for: $240


רישום טוש, נשים עם כדי מים
רישום טוש, נשים עם כדי מים
רישום טוש, נשים עם כדי מים
רישום טוש, נשים עם כדי מים
רישום טוש, נשים עם כדי מים