225-1372

שמן על בד, דומם עם פרחים חתום

Oil on canvas, still life with flowers, signed

Start Price: $150


שמן על בד, דומם עם פרחים
שמן על בד, דומם עם פרחים
שמן על בד, דומם עם פרחים
שמן על בד, דומם עם פרחים
שמן על בד, דומם עם פרחים