225-1375

תחריט נחושת, מפת ירושלים

Copper engraving, map of Jerusalem

Start Price: $280


תחריט נחושת, מפת ירושלים
תחריט נחושת, מפת ירושלים
תחריט נחושת, מפת ירושלים
תחריט נחושת, מפת ירושלים
תחריט נחושת, מפת ירושלים