225-1376

לוט של 15 מפות "הקטנת תוכנית גושים" ישראל, סוף שנות ה40, אזור המרכז: הרצליה, חדרה, רמלה, תל ליטווינסקי וכו', (כולל כפולים)

Fifteen maps, “Haktanat Tochnit Gushim”, Israel, late 1940’s, central region: Herzliya, Hedera, Ramle, Tel Litvinsky etc. (including doubles)

Start Price: $120


לוט של 15 מפות
לוט של 15 מפות
לוט של 15 מפות
לוט של 15 מפות
לוט של 15 מפות