225-1377

לוט של 11 מפות, ארץ ישראל פלשתינה, שנות ה30-50

Eleven maps, Eretz Israel Palestine, 1930’s-50’s

Start Price: $60 Sold for: $60


לוט של 11 מפות, ארץ ישראל
לוט של 11 מפות, ארץ ישראל
לוט של 11 מפות, ארץ ישראל
לוט של 11 מפות, ארץ ישראל
לוט של 11 מפות, ארץ ישראל