225-1378

תחריט נחושת , מפה עם צביעת יד De Heylige en Wytvemaende Stadt Jerusalem eerst.. פגום וקרוע

Copper engraving, hand painted map, De Heylige en Wytvemaende Stadt Jerusalem eers..., damaged and torn

Start Price: $90


תחריט נחושת , מפה עם צביעת יד
תחריט נחושת , מפה עם צביעת יד
תחריט נחושת , מפה עם צביעת יד
תחריט נחושת , מפה עם צביעת יד
תחריט נחושת , מפה עם צביעת יד