225-1379

מפות אזור המזרח התיכון, זמן מלחמת העולם השניה: א. Map of Syria and Lebanon ב. Syrie a. Liban ג. Beyrouth

Map of the Middle East, during WWII: a. Map of Syria and Lebanon,.b. Syrie a. Liban, c. Beyrouth

Start Price: $25


מפות אזור המזרח התיכון,
מפות אזור המזרח התיכון,
מפות אזור המזרח התיכון,
מפות אזור המזרח התיכון,
מפות אזור המזרח התיכון,