225-1382

תחריט נחושת עתיק צבוע ביד הר חורב במישור סיני

Antique copper engraving, hand painted, Mount Horeb in the Sinai plain

Start Price: $50


תחריט נחושת עתיק צבוע ביד
תחריט נחושת עתיק צבוע ביד
תחריט נחושת עתיק צבוע ביד
תחריט נחושת עתיק צבוע ביד
תחריט נחושת עתיק צבוע ביד