225-1383

שלושה תחריטים עתיקים, א"י: Turner-Finden- Jerusalem, Roberts - נקבת השילוח, Bartlet-Bentley- בריכת חזקיה ירושלים

Three antique engravings, Eretz Israel, Turner-Finden- Jerusalem, Roberts – Bentley ?

Start Price: $40 Sold for: $80


שלושה תחריטים עתיקים, א
שלושה תחריטים עתיקים, א
שלושה תחריטים עתיקים, א
שלושה תחריטים עתיקים, א
שלושה תחריטים עתיקים, א