225-1384

תחריט נחושת עתיק, הושענות בבית המקדש

Antique copper engraving, Hosanna in the Temple

Start Price: $50 Sold for: $65


תחריט נחושת עתיק, הושענות
תחריט נחושת עתיק, הושענות
תחריט נחושת עתיק, הושענות
תחריט נחושת עתיק, הושענות
תחריט נחושת עתיק, הושענות