225-1385

תחריט נחושת עתיק, הבאת הקורבנות לירושלים

Antique copper engraving, bringing the sacrifices to Jerusalem

Start Price: $50 Sold for: $85


תחריט נחושת עתיק, הבאת הקורבנות
תחריט נחושת עתיק, הבאת הקורבנות
תחריט נחושת עתיק, הבאת הקורבנות
תחריט נחושת עתיק, הבאת הקורבנות
תחריט נחושת עתיק, הבאת הקורבנות