225-1387

צילום נציגי דיוני שלום: שמעון פרס, יאסר ערפאת, וחברי המשלחות הישראלית, הפלשתינאית והאמריקאית

Photograph, Peace talk members: Shimon Peres, Yasser Arafat, and members of the Israeli, Palestinian and American delegations

Start Price: $35


צילום נציגי דיוני שלום:
צילום נציגי דיוני שלום:
צילום נציגי דיוני שלום:
צילום נציגי דיוני שלום:
צילום נציגי דיוני שלום: