225-1388

ששה צילומים, האוניברסיטה העברית ירושלים, 1936

Six photographs, the Hebrew University Jerusalem, 1936

Start Price: $180 Sold for: $180


ששה צילומים, האוניברסיטה
ששה צילומים, האוניברסיטה
ששה צילומים, האוניברסיטה
ששה צילומים, האוניברסיטה
ששה צילומים, האוניברסיטה