225-1390

חמש גלויות, מראה הכותל בשנות ה-20-40

Five postcards, of the western wall 1920’s-40’s

Start Price: $40 Sold for: $40


חמש גלויות, מראה הכותל
חמש גלויות, מראה הכותל
חמש גלויות, מראה הכותל
חמש גלויות, מראה הכותל
חמש גלויות, מראה הכותל