225-1393

12 גלויות מסדרת החלוצים של גור אריה, 20 צלליות גזורות בידי מ. גור-אריה

12 postcards of the Chalutzim series by Gur Arieh, 20 silhouettes, hand cut by M. Gur Arieh

Start Price: $80 Sold for: $95


12 גלויות מסדרת החלוצים
12 גלויות מסדרת החלוצים
12 גלויות מסדרת החלוצים
12 גלויות מסדרת החלוצים
12 גלויות מסדרת החלוצים