225-1396

מערכות, גליון פז-פח ,לכבוד 15 שנה ינואר, 1955, בשער תמונות סמלים של יחידות ארץ ישראליות, בריגדה, צה"ל

Maarachot, edition in honor of 15 years to Paz-Pach, January 1955, with images of badges of Eretz Israel units, Jewish Brigades, IDF

Start Price: $25 Sold for: $25


מערכות, גליון פז-פח ,לכבוד 15 שנה
מערכות, גליון פז-פח ,לכבוד 15 שנה
מערכות, גליון פז-פח ,לכבוד 15 שנה
מערכות, גליון פז-פח ,לכבוד 15 שנה
מערכות, גליון פז-פח ,לכבוד 15 שנה