225-1397

תשעה מכתבים של הצלב האדום שבויים מצריים, דצמבר 1956, נועדו ליידע את המשפחות במצרים בלבד

Nine letters from the Red Cross Egyptian prisoners, December 1956, intended to solely inform the families in Egypt

Start Price: $25 Sold for: $25


תשעה מכתבים של הצלב האדום
תשעה מכתבים של הצלב האדום
תשעה מכתבים של הצלב האדום
תשעה מכתבים של הצלב האדום
תשעה מכתבים של הצלב האדום