225-1398

לוט תעודות ומסמכים של השלטונות העותמאניים בא"י (ערבית)

Lot of documents from the Ottoman rule in Eretz Israel (Arabic)

Start Price: $25 Sold for: $90


לוט תעודות ומסמכים של
לוט תעודות ומסמכים של
לוט תעודות ומסמכים של
לוט תעודות ומסמכים של
לוט תעודות ומסמכים של