225-1402

עשר "שנות טובות", ארץ ישראל שנות ה40-50

Ten new years greeting cards, Eretz Israel, 1940’s-50’s

Start Price: $25 Sold for: $30


עשר
עשר
עשר
עשר
עשר