225-1405

חוברת של החבל הימי לישראל "הים קורא לנו", ללא כריכה, כולל 16 תמונות של פעילות המרכז, סוף שנות ה40 לפני קום המדינה

issue by the israel maritime center "Hayam Kore Lanu"with no cover, incl. 16 photos of the center's activities, end of 1940's before state of Israel

Start Price: $25


חוברת של החבל הימי לישראל
חוברת של החבל הימי לישראל
חוברת של החבל הימי לישראל
חוברת של החבל הימי לישראל
חוברת של החבל הימי לישראל