225-1407

שלוש חוברות "חשבון הכנסה והוצאה" של מוסדות ירושלמים, בית הועד הכללי תרנ"ו, תלמוד תורה וישיבת עץ חיים, תרנ"ב, תרנ"ג

Three booklets “Cheshbon Hachnasa V’hotsa’a” of Jerusalem institutions, Beit Havad Haklali 5656, Talmud Torah V’Yeshivat Etz Chayim 5652, 5653

Start Price: $25 Sold for: $110


שלוש חוברות
שלוש חוברות
שלוש חוברות
שלוש חוברות
שלוש חוברות