225-1410

ארץ ישראל, אסף ממראות הארץ הוצ' "מגדל", ירושלם, 1925, ס"ה 24 תמונות (ע"פ צילומים ) בתיק מקורי

Eretz Israel, collection of sceneries of the land, publ. "Migdal: Jerusalem, 1925, total of 24 pictures (after photographs), in original folder

Start Price: $350


ארץ ישראל, אסף ממראות הארץ
ארץ ישראל, אסף ממראות הארץ
ארץ ישראל, אסף ממראות הארץ
ארץ ישראל, אסף ממראות הארץ
ארץ ישראל, אסף ממראות הארץ