225-1416

שבעה מכתבים מודפסים חתומים ביד ע"י אישי ציבור, ישראל, שנות ה30-50: יוסף בורג (2), ישראל רוקח (3), משה קול (2)

Seven typed and hand signed letters by public figures, Israel, 1930’s-50’s, Joseph Burg (2), Israel Rokach (3), Moshe Kol (2)

Start Price: $25 Sold for: $25


שבעה מכתבים מודפסים חתומים ביד
שבעה מכתבים מודפסים חתומים ביד
שבעה מכתבים מודפסים חתומים ביד
שבעה מכתבים מודפסים חתומים ביד
שבעה מכתבים מודפסים חתומים ביד