225-1417

מכתב בקשה להתחשב בעובד עירייה הזקוק לניתוח בבי"ח שערי צדק במחיר הניתוח, כתוב במכונת כתיבה עם חתימת ידו של נאששאשיבי (אנגלית), 9.6.29

Letter of request to make allowances for a municipality worker in need of surgery at the Shaarei Tsedek Hospital in the cost of the operation, typedin English and hand signed by Nashashibi, 9.6.29

Start Price: $25 Sold for: $30


מכתב בקשה להתחשב בעובד עירייה
מכתב בקשה להתחשב בעובד עירייה
מכתב בקשה להתחשב בעובד עירייה
מכתב בקשה להתחשב בעובד עירייה
מכתב בקשה להתחשב בעובד עירייה