225-1421

מכתב מודפס חתום ביד ע"ג נייר מכתבים של "ועד הדלגציות היהודיות", פאריז, נשלח מברלין, שנות ה20 (נייר קרוע ומודבק)

Typed hand signed letter, on “Va’ad Hadelegatziot Hayehudiot” stationery, Paris, sent from Berlin, 1920’s (torn paper glued back together)

Start Price: $25 Sold for: $25


מכתב מודפס חתום ביד ע
מכתב מודפס חתום ביד ע
מכתב מודפס חתום ביד ע
מכתב מודפס חתום ביד ע
מכתב מודפס חתום ביד ע