225-1423

פנקס להערכה עצמית של הקק"ל הוצא לחניך השומר הצעיר, במונוגסקי, תרצ"ב 1932

JNF self evaluation Booklet, published for the Shomer Hatsa’ir youth group member, 5692 1932

Start Price: $25 Sold for: $130


פנקס להערכה עצמית של הקק
פנקס להערכה עצמית של הקק
פנקס להערכה עצמית של הקק
פנקס להערכה עצמית של הקק
פנקס להערכה עצמית של הקק