225-1427

לוח לכיתות בתי ספר, צוייר ע"י Scottler "Inside a peasants house in Palestine", חתום בלוח

Poster for schools, painted by Scottler, "Inside a peasants house in Palestine", signed on plate

Start Price: $50 Sold for: $50


לוח לכיתות בתי ספר, צוייר ע
לוח לכיתות בתי ספר, צוייר ע
לוח לכיתות בתי ספר, צוייר ע
לוח לכיתות בתי ספר, צוייר ע
לוח לכיתות בתי ספר, צוייר ע