225-1428

כרזה צבעונית The Church Army in Palestine גוף שתמך בחיילים של הוד מלכותו במלחמת העולם הראשונה, מעין ועד למען החייל, לונדון, שנות ה-10

Colored poster: "The Church Army in Palestine", a group supporting soldiers of his Royal Highness during WWI, London 1910’s

Start Price: $1200


כרזה צבעונית The Church Army in Palestine
כרזה צבעונית The Church Army in Palestine
כרזה צבעונית The Church Army in Palestine
כרזה צבעונית The Church Army in Palestine
כרזה צבעונית The Church Army in Palestine