225-1431

אלבום עם 74 תויות יין ותויות מוצרים נלווים, תקופת המנדט עד שנות ה50

Album with 74 labels of wine and additional products, B Mandate till 1950’s

Start Price: $350 Sold for: $350


אלבום עם 74 תויות יין ותויות
אלבום עם 74 תויות יין ותויות
אלבום עם 74 תויות יין ותויות
אלבום עם 74 תויות יין ותויות
אלבום עם 74 תויות יין ותויות