225-1434

לוח ארץ הצבי לשנת תר"צ, מנחת זכרון מאת אחיו, "כלל שומרי החומות", ירושלם, תר"צ

Luach Eretz Hatsvi for 1930, Minchat Zikaron Me-et Ehcav "Kolel Shomrey Hachomot", Jerusalem, 1930

Start Price: $25 Sold for: $30


לוח ארץ הצבי לשנת תר
לוח ארץ הצבי לשנת תר
לוח ארץ הצבי לשנת תר
לוח ארץ הצבי לשנת תר
לוח ארץ הצבי לשנת תר