225-1437

פיגורת קרמיקה, יהודי הולך פגמים מתוקנים

Ceramic figurine, walking Jew, repaired damages

Start Price: $220


פיגורת קרמיקה, יהודי הולך
פיגורת קרמיקה, יהודי הולך
פיגורת קרמיקה, יהודי הולך
פיגורת קרמיקה, יהודי הולך
פיגורת קרמיקה, יהודי הולך