225-1441

קופת צדקה, פליז עם אינליי כסף עבודת דמשק, עם מראה מנורות וכיתוב: "גדול המלוה יותר מן העושה צדקה"

Alms box, brass inlayed with silver, Damascene work, with mirror, illumination and inscribed: “Gadol Hamalveh Yoter Min Haoseh Tzdaka”

Start Price: $400 Sold for: $400


קופת צדקה, פליז עם אינליי כסף
קופת צדקה, פליז עם אינליי כסף
קופת צדקה, פליז עם אינליי כסף
קופת צדקה, פליז עם אינליי כסף
קופת צדקה, פליז עם אינליי כסף