225-1443

סכין לברית מילה, ידית כסף מלא צורת אריה עם מגן, עליו כיתוב עשרת הדיברות

Brith Mila knife, lion with shield shaped full silver handle, inscribed with the ten commandments

Start Price: $1200


סכין לברית מילה, ידית כסף
סכין לברית מילה, ידית כסף
סכין לברית מילה, ידית כסף
סכין לברית מילה, ידית כסף
סכין לברית מילה, ידית כסף