225-1444

ספר תורה, מודפס ע"ג נייר עם עצי חיים ומעיל, ישראל, שנות ה60

Torah printed on paper, with Atzei Chayim and mantle, Israel 1960’s

Start Price: $120


ספר תורה, מודפס ע
ספר תורה, מודפס ע
ספר תורה, מודפס ע
ספר תורה, מודפס ע
ספר תורה, מודפס ע