225-1445

גביע קידוש, כסף, ברלין 1820 בערך, עם תוספת כיתוב: "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו", בקופסת עור מקורית

Silver Kiddush cup, Berlin 1820 approx., inscribed: “Al Ken Yaazov Ish Et Aviv V’et Imo V’davek B’ishto”, in original leather case

Start Price: $3000


גביע קידוש, כסף, ברלין 1820
גביע קידוש, כסף, ברלין 1820
גביע קידוש, כסף, ברלין 1820
גביע קידוש, כסף, ברלין 1820
גביע קידוש, כסף, ברלין 1820