225-1446

צלחת פסח מצופה כסף, שלוש קומות עם שש קעריות זכוכית, גרמניה, סוף המאה ה19

Silver plated Passover plate, three levels with six small glass bowls, Germany, 19th c

Start Price: $150 Sold for: $475


צלחת פסח מצופה כסף, שלוש קומות
צלחת פסח מצופה כסף, שלוש קומות
צלחת פסח מצופה כסף, שלוש קומות
צלחת פסח מצופה כסף, שלוש קומות
צלחת פסח מצופה כסף, שלוש קומות