225-1449

מגדל בשמים, כסף 835, גרמניה, תחילת המאה ה20 (חסרים דגלים)

Besamim spice tower, silver 835, Germany, early 20th c (missing banners)

Start Price: $80 Sold for: $200


מגדל בשמים, כסף 835,
מגדל בשמים, כסף 835,
מגדל בשמים, כסף 835,
מגדל בשמים, כסף 835,
מגדל בשמים, כסף 835,