225-1450

מגדל בשמים, עבודת ניסור וריקוע מזרחית (חסר דגל)

Bessamim spice tower, hammered and pierced oriental metal work (missing one flag)

Start Price: $50 Sold for: $160


מגדל בשמים, עבודת ניסור וריקוע
מגדל בשמים, עבודת ניסור וריקוע
מגדל בשמים, עבודת ניסור וריקוע
מגדל בשמים, עבודת ניסור וריקוע
מגדל בשמים, עבודת ניסור וריקוע