225-1451

כלי בשמים, כסף רקוע וחרוט

Perfume vessel, hammered and engraved silver

Start Price: $150 Sold for: $200


כלי בשמים, כסף רקוע וחרוט
כלי בשמים, כסף רקוע וחרוט
כלי בשמים, כסף רקוע וחרוט
כלי בשמים, כסף רקוע וחרוט
כלי בשמים, כסף רקוע וחרוט