225-1452

מגדל בשמים מצופה כסף דוגמא אירופאית

Silver plated (Besamim) spice tower, European style

Start Price: $50


מגדל בשמים מצופה כסף
מגדל בשמים מצופה כסף
מגדל בשמים מצופה כסף
מגדל בשמים מצופה כסף
מגדל בשמים מצופה כסף