225-1453

כלי בשמים, כסף 12, עם פיליגרן צורת קטר רכבת, פולין, סוף המאה ה19

Silver 12 Besamim vessel, with locomotive shaped filigree, Poland, late 19th c

Start Price: $600 Sold for: $600


כלי בשמים, כסף 12, עם פיליגרן
כלי בשמים, כסף 12, עם פיליגרן
כלי בשמים, כסף 12, עם פיליגרן
כלי בשמים, כסף 12, עם פיליגרן
כלי בשמים, כסף 12, עם פיליגרן