225-1456

מגדל בשמים, כסף 800, ישראל שנות ה60

Besamim spice tower, silver 800, Israel, 1960’s

Start Price: $70 Sold for: $110


מגדל בשמים, כסף 800, ישראל
מגדל בשמים, כסף 800, ישראל
מגדל בשמים, כסף 800, ישראל
מגדל בשמים, כסף 800, ישראל
מגדל בשמים, כסף 800, ישראל