225-1457

כלי בשמים, כסף עם הזהבה נירנברג, תחילת המאה ה19, עם עבודת תבליט: "משה עם לוחות הברית, אהרון ודוד המלך מנגנן על הנבל"

Besamim vessel, gilt silver, Nuremberg, early 19th c, embossed with “Moses and the tables of the covenant, Aaron, and King David playing the harp”

Start Price: $3500 Sold for: $4800


כלי בשמים, כסף עם הזהבה
כלי בשמים, כסף עם הזהבה
כלי בשמים, כסף עם הזהבה
כלי בשמים, כסף עם הזהבה
כלי בשמים, כסף עם הזהבה