225-1458

מגדל בשמים, כסף עם פיליגרן ושיבוץ טורקיזים

(Besamim) spice tower, silver with filigree, and set with turquoises

Start Price: $80 Sold for: $120


מגדל בשמים, כסף עם פיליגרן
מגדל בשמים, כסף עם פיליגרן
מגדל בשמים, כסף עם פיליגרן
מגדל בשמים, כסף עם פיליגרן
מגדל בשמים, כסף עם פיליגרן