225-1460

יד לספר תורה, כסף פיליגרן 925

Torah pointer, silver 925 filigree

Start Price: $90 Sold for: $110


יד לספר תורה, כסף פיליגרן 925
יד לספר תורה, כסף פיליגרן 925
יד לספר תורה, כסף פיליגרן 925
יד לספר תורה, כסף פיליגרן 925
יד לספר תורה, כסף פיליגרן 925