225-1464

קופסת אתרוג, כסף Sterling ישראל, שנות ה50, עם כיתוב: "ולקחתם לכם פרי עץ הדר.."

Sterling silver Etrog box, Israel, 1950’s, inscribed “V’lakachtem Lachem Pri Etz Hadar..”

Start Price: $220 Sold for: $220


קופסת אתרוג, כסף Sterling
קופסת אתרוג, כסף Sterling
קופסת אתרוג, כסף Sterling
קופסת אתרוג, כסף Sterling
קופסת אתרוג, כסף Sterling