225-1466

קופסת אתרוג מכסף 12, סוף המאה ה19, עם קישוט צורת אתרוג מעל

Silver 12 Etrog box, late 19th c, with Etrog shaped decoration on top

Start Price: $1000 Sold for: $1000


קופסת אתרוג מכסף 12,
קופסת אתרוג מכסף 12,
קופסת אתרוג מכסף 12,
קופסת אתרוג מכסף 12,
קופסת אתרוג מכסף 12,