225-1468

חנוכיה מיניאטורית לשמן, דוגמת צפון אפריקה

Miniature Chanukah oil lamp, North Africa style

Start Price: $25 Sold for: $25


חנוכיה מיניאטורית לשמן,
חנוכיה מיניאטורית לשמן,
חנוכיה מיניאטורית לשמן,
חנוכיה מיניאטורית לשמן,
חנוכיה מיניאטורית לשמן,