225-1470

חנוכיה פליז קטנה לנרות שמן דוגמה צפון אפריקנית

Small brass Chanukah oil lamp, north African style

Start Price: $25


חנוכיה פליז קטנה לנרות שמן
חנוכיה פליז קטנה לנרות שמן
חנוכיה פליז קטנה לנרות שמן
חנוכיה פליז קטנה לנרות שמן
חנוכיה פליז קטנה לנרות שמן