225-1471

חנוכית גב לנרות, דוגמת פולין הגב עם אריות מחזיקים מנורה וכתב תורה, (שמש חסר)

Chanukah lamp for candles, Poland pattern, back with lions holding a Menorah and Torah crown, (missing Shamash)

Start Price: $180 Sold for: $180


חנוכית גב לנרות, דוגמת פולין
חנוכית גב לנרות, דוגמת פולין
חנוכית גב לנרות, דוגמת פולין
חנוכית גב לנרות, דוגמת פולין
חנוכית גב לנרות, דוגמת פולין